Những nhà kinh doanh không biết thắng ưu sầu sẽ chết sớm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.