Ai cũng thấy rằng nếu ta thay đổi ý nghĩ của ta về người khác và mọi vật thì người khác và mọi vật sẽ thay đổi theo ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.