Hãy cố gắng làm hết sức mình. Sau lấy mũ ni che tai mà đi theo con đường đã vạch sẵn, mặc những lời thị phi của người đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.