Cái gì đã xảy ra, hãy cứ để nó qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.