Hãy nghĩ đến những điều may mắn bạn có được chứ không phải rắc rối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.