Nếu số phận cho ta một quả chanh, vậy hãy cố gắng pha thành ly nước chanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.