Nếu số phận cho ta một quả chanh, vậy hãy cố gắng pha thành ly nước chanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *