“Lòng biết ơn” là trái ngọt cần vun trồng. Vì vậy nếu muốn con cái có thái độ biết ơn thì chúng ta dạy bảo chúng bằng hành động và thái độ của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.