Đừng bao giờ cố trả đũa kẻ thù của mình, bởi khi đó chúng ta sẽ làm tổn thương bản thân, còn nhiều hơn là tổn thương họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.