Đừng quan tâm quá nhiều đến chuyện vặt vãnh. Hãy nhớ rằng: “Cuộc đời quá ngắn để có thời gian xét nét những điều vụn vặt”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *