Điều quan trọng không phải là biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, mà là biết nên làm gì với hiện tại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.