Ngày hôm nay chính là tài sản quý giá nhất của chúng ta. Nó là tài sản duy nhất chúng ta chắc chắn có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.