Hãy đóng chặt những cánh cửa nặng nề dẫn đến quá khứ và tương lai. Hãy sống với ngày hôm nay, tận dụng tối đa 24 giờ quý giá một ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.