Có thể quên nghĩa là tỉnh táo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.