Ngôn từ quá yếu ớt. Không ngôn từ nào đủ mạnh để miêu tả cảm xúc của tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.