Những trí tuệ giới hạn chỉ nhận ra giới hạn ở người khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.