Trong chiến tranh, không có gì thay thế được chiến thắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.