Chỉ những người không sợ chết là đáng sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.