Tai họa chết người khi bước vào bất cứ cuộc chiến nào mà không có ý định chiến thắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.