Bài thơ “Cháu chào ông ạ” của Nguyễn Thị Thảo

Lời bài thơ Cháu chào ông ạ

Gà con nhỏ xíu
Lông vàng dễ thương
Gặp ông trên đường:
– Cháu chào ông ạ!
– Gà con ngoan quá!

Chú chim Bạc Má
Đậu trên cành cao
Gặp ông chim chào:
– Cháu chào ông ạ!
– Bạn chim ngoan quá!

Ngồi trên hòn đá
Một anh Cóc vàng
Cất giọng oang oang:
– Cháu chào ông ạ!
– Cóc vàng ngoan quá!

Tác giả: Nguyễn Thị Thảo