Bài thơ “Đôi mắt của em” của Lê Thị Mỹ Phượng

Lời bài thơ Đôi mắt của em

Đôi mắt xinh xinh
Đôi mắt tròn tròn
Giúp em nhìn thấy
Mọi vật xung quanh

Đôi mắt xinh xinh
Em yêu em quý
Giữ cho đôi mắt
Ngày càng sáng hơn

Tác giả: Lê Thị Mỹ Phượng