Bài thơ “Hoa đào” của Mai Văn Hai

Lời bài thơ Hoa đào

Gió bấc thổi lạnh quá
Cây đứng run bên đường
Những bong hoa đào nhỏ
Vẫn nở hồng trước sân
Hoa bảo: Đông đã hết
Tết đã sắp tới rồi.

Tác giả: Mai Văn Hai