Bài thơ “Em yêu nhà em” của Đoàn Thị Lam Luyến

Em yêu nhà em

Chẳng đâu bằng chính nhà em
Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo
Có nàng gà mái hoa mơ
Cục ta, cục tác, khi đã đẻ xong
Có bà chuối mật lưng ong
Có ông ngô bắp râu hồng như tơ
Có ao muống với cá cờ
Em là chị Tấm đợi chờ bống lên
Có đầm ngào ngạt hoa sen
Ếch con học nhạc, dế mèn làm thơ
Dù đi xa thật là xa
Chẳng đâu vui được như nhà của em

Tác giả: Đoàn Thị Lam Luyến

Hình ảnh bài thơ Em yêu nhà em

Bài thơ "Em yêu nhà em" của Đoàn Thị Lam Luyến 5

Bài thơ "Em yêu nhà em" của Đoàn Thị Lam Luyến 6

Bài thơ "Em yêu nhà em" của Đoàn Thị Lam Luyến 7

Bài thơ "Em yêu nhà em" của Đoàn Thị Lam Luyến 8


Xem thêm: