Những câu nói Tiếng Anh hay về gia đình, danh ngôn Tiếng Anh về gia đình

Danh ngôn Tiếng Anh về Gia Đình: 50+ châm ngôn, câu nói hay

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bộ sưu tập danh ngôn châm ngôn, những câu nói Tiếng Anh hay về gia đình của chúng tôi thu thập trong nhiều năm từ nhiều nguồn khác nhau.

Danh ngôn Tiếng Anh về gia đình

Always there comes an hour when one is weary of one’s work and devotion to duty, and all one craves for is a loved face, the warmth and wonder of a loving heart. – Albert Camus

Luôn luôn có lúc con người mệt mỏi bởi công việc, sự cống hiến cho bổn phận, và tất cả những gì anh ta muốn là gương mặt mình yêu, sự ấm áp và điều kỳ diệu của một trái tim yêu thương.

I have a wonderful shelter, which is my family. I have a wonderful relationship with my brother and sister; this makes me feel that I know always where I belong. – Jose Carreras

Tôi có nơi ẩn náu tuyệt vời, đó là gia đình. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với anh chị em của tôi; điều này khiến tôi cảm thấy mình luôn biết mình thuộc về nơi đâu.

To us, family means putting your arms around each other and being there. – Barbara Bush

Với chúng ta, gia đình nghĩa là vòng tay ôm lấy nhau và luôn ở bên nhau.

Home is where you are loved the most and act the worst. – Andre Maurois

Gia đình là nơi bạn hành động ngu xuẩn nhất nhưng lại được yêu thương nhiều nhất.

Family should be the place where you can be your most complete self. – Oprah Winfrey

Gia đình nên là nơi chốn mà bạn có thể làm con người trọn vẹn nhất của mình.

I have a wonderful shelter, which is my family. – José Carreras

Tôi có một nơi trú ẩn tuyệt vời, đó là gia đình tôi.

The happiest moments of my life have been the few which I have passed at home in the bosom of my family. – Thomas Jefferson

Những khoảng khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi là những khoảng khắc ít ỏi mà tôi ở nhà trong vòng tay của gia đình.

Charity begins at home, but should not end there. – Thomas Fuller

Lòng nhân đức bắt đầu từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó.

Don’t handicap your children by making their lives easy. – Robert A Heinlein

Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng.

The family is one of nature’s masterpieces. – George Santayana

Gia đình là một kiệt tác của tạo hóa.

You are born into your family and your family is born into you. No returns. No exchanges. – Elizabeth Berg

Bạn được sinh ra trong một gia đình, và gia đình sẽ được sinh ra từ bạn. Không thể quay lại. Không thể tráo đổi.

Mothers are like glue. Even when you can’t see them, they’re still holding the family together. – Susan Gale

Những người mẹ giống như keo dán. Thậm chí ngay cả khi bạn không thể thấy họ, họ vẫn giữ gia đình gắn kết với nhau.

Family and friends are hidden treasures, seek them out and enjoy their riches. – Wanda Hope Carter

Gia đình và bạn bè là những kho tàng ẩn giấu, hãy đi tìm và tận hưởng sự lộng lẫy của những điều trân quý ấy.

A family ship will never sink until it is abandoned by its crew. – Wes Fesler

Con tàu gia đình chẳng bao giờ chìm, trừ phi nó bị thủy thủ đoàn từ bỏ.

Cherish your human connections: your relationships with friends and family. – Joseph Brodsky

Hãy trân trọng những nối kết của bạn với con người: mối quan hệ giữa bạn và bạn bè, hoặc gia đình.

Family over friends, because real friends are family. – Drake

Gia đình hơn bạn bè, bởi vì bạn bè thật sự cũng là gia đình.

The key ingredient in family communication is listening, really listening. – Zig Ziglar

Thành phần chủ chốt của giao tiếp trong gia đình là lắng nghe, thực sự lắng nghe.

When trouble comes, it’s your family that supports you. – Guy Lafleur

Trong lúc gian nan, tương trợ bạn chính là gia đình.

My family is my strength and my weakness. – Aishwarya Rai Bachchan

Gia đình là sức mạnh và cũng là điểm yếu của tôi.

The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely. – Louisa May Alcott

Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.

A happy family is but an earlier heaven. – George Bernard Shaw

Gia đình hạnh phúc là thiên đường tới sớm với ta.

Happiness grows at our own firesides, and is not to be picked in strangers’ gardens. – Douglas Jerrold

Hạnh phúc sinh trưởng bên lò sưởi của chúng ta, chứ không phải hái được trong vườn nhà người khác.

When you look at your life, the greatest happinesses are family happinesses. – Joyce Brothers

Khi bạn nhìn lại cuộc đời mình, những niềm hạnh phúc nhất chính là những niềm hạnh phúc gia đình.

Happiness is being at peace, being with loved ones, being comfortable… but most of all, it’s having those loved ones. – Johnny Cash

Hạnh phúc là cảm thấy yên bình, ở bên những người ta yêu thương, cảm thấy thoải mái… nhưng trên hết, đó là có được những người ta yêu thương.

What can you do to promote world peace? Go home and love your family. – Mẹ Teresa

Bạn có thể làm gì để xây dựng hòa bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình.

The number one lesson I received from my father is to be responsible for yourself and your family. The responsibility you embrace is working, paying the bills, and coming home EACH night, just as a start. – Tony Gaskins

Bài học số một mà tôi được cha dạy là phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Trách nhiệm của bạn là làm việc, trả hóa đơn, và về nhà MỖI đêm, đấy là cơ bản đầu tiên.

A man should never neglect his family for business. – Walt Disney

Người đàn ông không nên coi nhẹ gia đình hơn sự nghiệp của anh ta.

There are fathers who do not love their children; there is no grandfather who does not adore his grandson. – Victor Hugo

Có những người cha không yêu con; nhưng chẳng có người ông nào không yêu cháu.

What better can parents and children give to each other than respectful, understanding attention. – Richard L Evans

Còn điều gì tốt đẹp hơn mà cha mẹ và con cái có thể trao cho nhau ngoài sự quan tâm tôn trọng và thấu hiểu.

At the end of the day, a loving family should find everything forgivable. – Bobby Darin

Đến cuối ngày, một gia đình tràn đầy tình yêu thương nên thấy mọi chuyện đều có thể tha thứ.

The most important thing in the world is family and love. – John Wooden

Điều quan trọng nhất trên thế gian là gia đình và tình yêu thương.

Live your life with love as your guiding principle – keep your family and close friends close. – Barbara Bush

Hãy sống với tình yêu thương là nguyên tắc dẫn đường – giữ gia đình và bạn bè thân thiết ở gần bên.

In family life, love is the oil that eases friction, the cement that binds closer together, and the music that brings harmony. – Friedrich Nietzsche

Trong đời sống gia đình, tình yêu thương là dầu trơn làm dịu đi những cọ xát, là xi măng kết nối với nhau, và là âm nhạc đem đến sự hài hòa.

Xem thêm: Những câu nói hay về âm nhạc

Being a family means you are a part of something very wonderful. It means you will love and be loved for the rest of your life. – Lisa Weed

Là một thành viên gia đình có nghĩa bạn là một phần của điều gì đó rất tuyệt vời. Có nghĩa là bạn sẽ yêu thương và được yêu suốt cả cuộc đời.

Family time is not a matter of convenience. It is a matter of priority. – Khuyết danh

Thời gian dành cho gia đình không phải vấn đề có tiện hay không. Đó là vấn đề của sự ưu tiên.

Hy vọng, qua bài viết “Những câu nói Tiếng Anh hay về gia đình” của Dr Khỏe bạn đã hiểu hơn về chủ đề này. Chúc bạn thành công.

Bài viết cùng chủ đề: