Người có học biết mình ngu dốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.