Không có quân đội nào có thể đứng vững trước sức mạnh của một tư tưởng đã chín muồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.