Lương tri là Chúa trong mỗi con người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.