Bạn yếu đuối. Tại sao bạn quá yếu đuối? Bởi vì bạn thiếu…hận thù.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.