Trong khoảnh khắc này, tôi rất háo hức. Không phải bởi vì bất kỳ hạnh phúc nào của Shinobi, mà bởi vì tôi nhận ra sự minh mẫn của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.