Mọi thành viên trong nhóm này đều giống nhau. Bạn tập trung vào những điều tầm thường và đánh mất những gì quan trong nhất. Thay đổi là không thể trong sương mù vô minh này. Làm thế nào chúng ta thoát ra khi quy tắc là tất cả những gì chúng ta biết?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.