Không, điều đó có nghĩa là tha thứ cho bản thân về những gì bạn không thể làm. Những đồng đội của bạn ở đó để bù đắp những gì bạn không thể làm và ngăn bạn bỏ qua những điều mà bạn thực sự có thể làm được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.