Quyết định là sức mạnh tối thượng. Các quyết định định hình vận mệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.