Hầu hết mọi người cho rằng quá khứ bằng với tương lai. Dĩ nhiên là như vậy – nếu bạn sống tại đó!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.