Bất mãn là sự sự cần thiết đầu tiên cho tiến bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.