Giá trị của một ý tưởng nằm ở cách sử dụng nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.