Nếu bạn ở với gà, bạn cục tác giống gà, và nếu bạn ở với đại bàng, bạn sẽ sải cánh bay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.