Ý nghĩa của cuộc sống không ở ngoài ia mà nằm giữa hai tai ta. Theo nhiều cách, điều này khiến ta là đấng sáng tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.