Tôi không sợ chết, nhưng tôi không vội chết. Tôi có quá nhiều thứ muốn làm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.