Sự thông minh là khả năng thích nghi với thay đổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.