Chúng ta giờ đều kết nối với nhau qua Internet, giống như những nơ ron thần kinh trong một bộ não khổng lồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.