Khi kỳ vọng của một người giảm xuống không, người ấy thực lòng trân quý mọi thứ mình hiện có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.