Hãy vượt qua kỳ vọng của khách hàng. Nếu bạn làm vậy, họ sẽ không ngừng quay trở lại. Hãy cho họ điều họ muốn – và thêm một chút nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.