Tôi thích sự im lặng trong nhà thờ trước khi buổi lẽ bắt đầu hơn bất kỳ sự rao giảng nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.