Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.