Càng lớn tuổi, con người ta càng nói ít đi. Họ nghĩ nhiều hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.