Khóc, đôi khi là một kiểu cười. Và ngược lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.