Những ngày bên nhau, Sài Gòn chật chội như không chứa nổi hai trái tim yêu quá lớn. Ta cứ ngược nắng, gió, ngược luôn cả đời để yêu nhau. Giờ anh đi, Sài Gòn sẽ vẫn chật chội cho một nỗi nhớ quá lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.