Hai hai… Tuổi này con người ta hay hoang mang lắm, bắt đầu phải vào đời kiếm sống sau mấy năm dài cơm cha áo mẹ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.