Yêu một người trưởng thành, hiểu rằng chỉ nên là một phần trong thế giới của nhau, chứ đừng là tất cả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.