Điều ta có, ta phải dùng; và điều ta làm, ta nên làm hết sức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.