Tôi nhớ điều mà tôi không muốn nhớ; tôi không thể quên điều mà tôi muốn quên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.